İşi Alamama, İşe Alınmama Nedenleri

Adayın işe alınmama sebebi, aşağıda belirtilen unsurlardan herhangi birine dayanabilir:
  • Söz konusu pozisyonun gerektirdiği temel niteliklerde eksiklik.
  • Adayın pozisyon ile ilgili görev, çalışma saati, maaş, vb. şartlara uyamaması.
  • Uygulanan test sonuçlarının beklenenden düşük olması.
  • Herhangi bir sebeple daha uygun bir adayın bulunması.
  • Tatminkar olmayan referanslar.
  • Fiziksel özelliklerin söz konusu pozisyonun gerektirdikleri ile uyuşmaması.
  • Aday ile herhangi bir şekilde bağlantı kurulamaması.

  İpuçları

  • Toplam mülakat süresinin en az %70'inde sizin konuşmanız gerekmektedir.
  • Sözle anlatılan mesaj iki kişi arasındaki toplam iletişimin %7'sini, sözle anlatılmayan mesaj ise gerçek mesajın %93'ünü oluşturur (%38 ses, %55 vücut dili).
  • Eğer görüşmeci saatine bakıyor, gözlüklerini veya kalemini cebine yerleştiriyorsa görüşmeyi bitirmek istiyor olabilir.